divendres, 21 de desembre de 2012

CONCLUSIONS

Aquest primer semestre he après moltíssimes coses gràcies al mòdul Processos i Projectes II. Aquest està compost per dues assignatures: COED i GITIC. Amb la primera he pogut descobrir un món el qual mai havia treballat, aquest és el de l’expressió oral i corporal. De les quatre competències lingüístiques: llegir, parlar, escriure, escoltar, l’escola on jo vaig anar només havia fomentat les dues primeres. Però, què passa amb saber expressar-se oralment? Amb aquesta matèria he pogut aprendre a partir tant d’explicacions donades a classe, de llibres com per exemple “ com parlar bé en públic”, i sobretot practicant la teoria a través d’exposicions orals tant individuals com amb grup. Penso que és una molt bona metodologia ja que d’aquesta manera s’aprèn progressivament. Com més exposicions orals es facin, cada vegada es sabran fer millor ja que a més a més d’anar perdent la vergonya, s’aniran adquirint i processant de mica en mica els coneixements apresos.

Per a parlar bé en públic les característiques més importants a tenir en compte són el to de veu, la gesticulació, l’entonació, la respiració, el llenguatge corporal, respectar els silencis, la ironia, etc. Hem après què és un bon comunicador, i hem pogut veure que persones com Eduard Punset, Josep Guardiola, Pilar Rahola, Josep Cuní, Andreu Buenafuente, etc. Ho han estat.

Aquesta matèria està molt relacionada amb la de GITIC ja que s’han pogut complementar molt bé. A GITIC ens han ensenyat a elaborar presentacions amb el programa PREZI. Aquestes presentacions ens han servit com a suport d’exposicions orals de COED com per exemple la d’identitat i territori, el bon comunicador, etc. Per fer una bona presentació oral cal introduir el tema del qual es parlarà i explicar la seva estructura. També hem fet altres activitats com recitar un poema. Totes aquestes activitats han estat fonamentals per aprofundir en aquest món i tenir ganes d’aprendre a saber parlar bé en públic.

A més a més també hem pogut veure les diferències entre el codi oral i el codi escrit, i també hem pogut comprovar que l’expressió corporal és tant o més important que l’escrita ja que els éssers humans ens passem casi tot el dia comunicant-nos i relacionant-nos amb persones.
 
També hem treballat la descripció. Descriure una persona representa tenir un esquema clar de com estructurar la redacció. Cal saber escriure correctament tenint en compte els connectors, un vocabulari ric i una bona estructura de les frases.

dijous, 13 de desembre de 2012

L'ÚS DE LES TIC I LES TAC A LES ESCOLES

COM S'ENTÉN L'ÚS DELS ORDINADORS A LES ESCOLES?

Any 1970: ordinador com a eina per instruir.
 • Concepció antiga: ordinador com a mestre. Plantejament pedagògic: instruir: explicació-pregunta-resposta.
 • Escola Tradicional: el mestre imposa els seus coneixements a l’alumne. L'infant té una actitud molt passiva a les classes ja que només escolta i escriu. Només importa el resultat final i el tipus d'aprenentatge és totalment memorístic.
 • Més endavant sorgeix el Constructivisme amb el qual afirma de manera tradicional impedeix que l'alumne experimenti i descobreixi per si sol.
 • Taxonomia del bloom: el nen recorda.
 • Des de ben petits els infants haurien d'aprendre a utilitzar les eines que ofereixen els ordinadors perquè els ajudarien a gestionar i organitzar la informació i a emprar eines de suport a la comunicació.
Ordinador com a alumne
 • Apareix l’ordinador i l’infant té un paper més instructiu. Li ensenya coses a l’ordinador a partir del que ell aprèn. Això ha representat un salt molt important ja que el nen té la oportunitat d’aprendre creant, observant, participant, jugant, etc.
 • El mestre ha de guiar aquesta descoberta per tal que l’infant aprengui a partir del seu recolzament.
Entrendre l’ordinador com una mena de laboratori
 • L'infant disposa d’unes eines que li permetran fer experiments sobre diverses coses.
 • Aprenentatge per descoberta: això fa que el nen recordi més els continguts que no pas dels llibres ja que experimenta i observa.
 Entrendre l’ordinador com una eina per treballar:
 • Li permetria a l’infant crear vídeos, textos, audiovisuals i penjar coses a la xarxa.


Els anys han anat passant i la concepció d'aquestes noves tecnologies han anat canviant. Cada vegada aquestes tenen més presencia al nostra dia a dia ja que la societat ha anat evolucionant.

En una de les classes de GITIC hem pogut conèixer un munt de pàgines web les quals estan a l'abast dels mestres on presenten molt material per poder aprendre. En aquestes els mestres o qualsevol persona interessada en l'àmbit educatiu pot penjar i compartir el seu propi material. D'aquesta manera es produeix una interacció molt productiva tant per qui dóna el material (programes, activitats, jocs, etc.) com per qui el rep. L'ús d'aquests programes permeten aprendre d'una manera interactiva. Els infants que utilitzin aquests recursos poden posar en pràctica tots els seus coneixements mitjançant activitats molt dinàmiques i divertides i d'aquesta manera enfortir i afavorir el seu aprenentatge.Després d'haver observat diferents pàgines web com per exemple
XTEC o EDU368 hem hagut d'escollir per parelles un dels programes que ens hagi cridat més l'atenció. Aquest l'hem afegit a una diapositiva del recull de propostes TIC/TAC penjades al blink.
Jo he fet aquest treball amb l'Helena Mèlich i hem escollit el joc del TRIVIAL trobat a la pàgina web INFOK
El Trivial consisteix en respondre una sèrie de preguntes ja siguin a partir d'un sol tema com de diferents. Hem escollit aquesta activitat ja que considerem que és una molt bona manera d'aprendre. Aquesta fomenta l'interès i poder aprendre d'una manera divertida.


dijous, 6 de desembre de 2012

LA UNESCO I LA ISTE

Les Competències digitals específiques del mestre actualment, tant els nens com els adults han d'adquirir diverses competències bàsiques relacionades amb l'ús de les TIC. Aquestes es van adquirint al llarg de les diferents etapes de l'educació de l'infant. Una competència és la capacitat de posar en pràctica de forma integrada aquells coneixements adquirits que permeten resoldre situacions diverses. Les competències digitals són el conjunt de competències relacionades amb el coneixement i l'ús de la tecnologia. Aquestes faciliten molt a l'hora de l'ensenyament i l'aprenentatge. Permet a l'estudiant universitari gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i altres companys per poder aprendre i treballar cooperativament. També ajuda al professional a facilitar la seva feina. A més a mes, la formació del mestre demanarà una actualització continuada en els aprenentatges sobre recursos tecnològics i les seves utilitats pedagògiques. 


En el cas dels Graus en Educació caldria adquirir no només aquestes competències digitals globals sinó també específiques de caire didàctic, d'aquesta forma aprendran a utilitzar la tecnologia per ensenyar i per aprendre. A més a mes, la formació del mestre demanarà una actualització continuada en els aprenentatges sobre recursos tecnològics i les seves utilitats pedagògiques. 

En els últims anys s'han publicat diversos arxius que marquen quines haurien de ser les competències digitals bàsiques dels docents. De tots aquests en destaquen dos:

1. Normes UNESCO: UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre Competències en TIC per a Docents) 

En aquest document es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents respecte a les TIC.
 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Aprofundiment de coneixements
 • Creació de coneixement
A continucació mostraré aquesta graella on es relacionen aquestes tres nocions bàsiques amb els sis components del sistema educatiu (currículum, política educativa, pedagogia, utilització de les TIC, organització i capacitació de docents).
                                 

2. Normes de la ISTE: National Educational Technology Standards for Students i el National Educational Technology Standards for Teachers (Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Docents i Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants) publicats per la International Society for Technology in Education (ISTE)