diumenge, 30 de setembre de 2012

GOOGLE CHROME

Google Chrome: és un navegador de Web. Està dissenyat per a ser ràpid en tots els aspectes. S’inicia ràpidament des de l’escriptori, carga les pàgines web de manera instantània i executa aplicacions web complexes a gran velocitat. La finestra del navegador de Chrome és intuïtiva i senzilla. Es poden fer cerques i escriure direccions des del mateix quadre i organitzar les pestanyes som un vulgui d’una manera molt fàcil i ràpida.
 
Aquest navegador està dividit en tres pàgines les quals permeten una cerca més àgil. 

· La primera permet buscar directament en un cercador com per exemple el Google.


· La segona selecciona es pàgines web més visitades per tal de facilitar la cerca.· A la tercera podem hi trobem les aplicacions baixades.Aquest és un molt bon sistema perquè els alumnes tinguin tot allò que necessitin a l’abast. Aquest navegador permet tenir instal·lats en una mateixa finestra tots els programes que els alumnes necessitin. Per això mateix aquesta és una manera d’aprofitar el temps i tenir tots els programes ordenats. A més a més els alumnes es podran descarregar d’una manera molt ràpida i fàcil tots els que ells vulguin. Per als alumnes és una molt bona manera de poder tenir a l’abast sempre que vulguin els seus programes ja que sempre que iniciïn sessió amb Google Chrome sigui des d’on sigui tindran tot el que s’hagin instal·lat.

divendres, 28 de setembre de 2012

HABILITATS LINGÜÍSTIQUESSón aquelles habilitats indispensables per poder-nos comunicar correctament. Aquestes són saber llegir, escriure, parlar i escoltar.


LLEGIR

● És el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit.

● Isabel Solé (1992): llegir és un procés actiu ja que qui ho fa ha de construir el significat del text. El significat d’aquest no és una rèplica del significat que l’autor va voler donar-li, sinó que és una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector i els objectius amb que s’enfronta el lector.

● És un procés d’interacció entre qui llegeix i el text. El lector ha de fer-se seu el text relacionant-lo amb allò que ja sap i a més a més ha d’adaptar-se al text transformant els seus coneixements previs en funció de les aportacions.

● És aconseguir un objectiu ja que sempre ho fem per algun motiu o alguna finalitat. Hem de tenir present tres coses:
  • L’objectiu és el que marca la lectura
  • Els objectius poden ser molts i molt variats
  • L’objectiu determina el tipus de lectura, les estratègies de lectura i el control sovint inconscient que fem sobre la lectura.

   ● Significa implicar-se en un procés de predicció i inferència continua. (*Inferència: és l’habilitat de comprendre algun aspecte del text a partir de la resta, és a dir, del context. Es sinònim de deduir) Qui llegeix formula una hipòtesi sobre el significat del text que llegirà i també de les seves parts mentre va llegint. Això ho fa a partir d’alguns elements del text i també en funció dels coneixements previs que té. A mesura que vagi verificant o refutant (rebutjant) les hipòtesis inicials, va creant de noves.


   ESCRIURE
   És el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Va molt més enllà de posar lletres en un paper. Hem de tenir en compte els aspectes formals. Aquests són: la cal·ligrafia, la relació so-grafia ( grafofòniques), i la distribució en l’espai (marges, interlineat, etc.). També hem de treballar els aspectes lingüístics (gramàtica, fonètica, morfologia, etc.), i tenir en compte els aspectes discursius (procés de composició del text, les característiques d’un text: coherència, cohesió, correcció, adequació, estil, etc.) i la tipologia textual (descriptiu, narratiu, etc.)

   PARLAR 

   Significa expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

   El llenguatge: És el mitjà de comunicació més extens. Fa possible el discurs abstracte ja que permet organitzar el nostre entorn i les nostres experiències. Tots els éssers humans ens comuniquem a través d'una llengua. La humanitat té com a facultat innata el llenguatge. El llenguatge ens permet pensar ja que és el suport de la memòria. També ens fa possible l'expressió lliure i el diàleg. El discurs comporta originalitat ja que podem parlar de quelcom que no veiem i tenim la capacitat d'inventar. Les senyals només queden justificades dins d'un procés de comunicació. Aquestes només tenen sentit si són utilitzades entre un emissor i un receptor. El llenguatge humà està constituït per senyals organitzades.

   ESCOLTAR
   És comprendre un missatge a partir d’engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d’interpretació d’un missatge o d’un discurs pronunciat oralment.

   Què implica saber escoltar?
    • Respecte per l’emissor i per les seves idees.
    • Ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l’altre.
    • Saber descobrir els objectius de l’orador.
    • Saber descobrir les idees principals del missatge de l’orador.
    • Saber reaccionar davant del missatge i quan acaba l’orador.
     Al llarg de la història s’han anat i s’aniran produint canvis generacionals:

     HOMONIMITZACIÓ: Canviar una paraula que un no coneix per una que s’assembli.
     HOMOSENTITZACIÓ: Es produeix quan el sentit d’una paraula prové d’un origen fals.


     dijous, 27 de setembre de 2012

     COM ES REALITZA UN ÍNDEX AUTOMÀTIC EN UN DOCUMENT WORD?

     Realitzar un índex a mà sol ser una feina complicada ja que cada vegada que retoquem qualsevol part del document, és necessari tornar a comprovar totes les pàgines en que es troben les seccions. Word realitza els índex de manera automàtica, i anar-lo actualitzant és molt senzill segons es van fent modificacions. Per generar l’índex automàticament has de seguir els següents passos:
     1. Cal situar el cursor en el lloc on es vulgui inserir l’índex. Habitualment serà la segona pàgina, després de la portada.
     2. Selecciona el menú: Inserir - Referència - Índex i Taules.
     3. En el quadre que apareix, selecciona la pestanya Taula de Contingut. Aquí hauràs de configurar l’estil i les opcions que t’interessin pel teu document, un cop fet, hauràs de prémer el botó acceptar.

     Perquè aparegui un índex automàtic caldrà haver posat un format determinat als títols que hauràs escrit anteriorment.


     Quan s'escriu, es pot definir l’estil de cada part del text.  Convé posar aquests estils als títols del treball ja que el programa els utilitzarà per fer els índex dels treballs de manera automàtica. L’estil Títol 1 s’utilitza en els títols més importants, l’estil Títol 2 s’utilitza per fer subtítols, i així successivament.
     Aquesta imatge mostra un exemple d'un índex que he realitzat, ben fet:
     Aquesta metodologia és una molt bona manera de fer un bon índex ja sigui d'un treball, d'un llibre, etc. Sovint quan no s'utilitza aquest sistema surten índex mal presentats. A més a més és una manera molt pràctica la qual t'estalvia temps en cas d'un treball molt extens i errors.
     Aquí deixo un Tutorial per on explica moltbé com realitzar índex en un word.

     dimarts, 25 de setembre de 2012

     Primera entrada


     INFORMACIÓ BÀSICA


     Hola, sóc la Maria Risques Blasi i tinc 19 anys.Aquest any he començat els estudis d'Educació Primària a la Universitat Ramon Llull, Blanquerna. Paral·lelament també estic estudiant el 2n curs de Belles arts a la Universitat de Barcelona.
     Les meves aficions són: pintar, dibuixar, esculpir... Sóc monitora d'un Cau i educo nens de 8 a 11 anys. Especialment m'agrada molt poder ajudar als nens amb problemes, conflictius amb alguna discapacitat...
     PRESENTACIÓ DEL MÒDUL:

     En aquest bloc trobareu el seguiment de totes aquelles explicacions i coneixements donats a les classes del Mòdul de Processos i Contextos educatius II. Aquest està format per dues matèries, la Comunicació Oral, Escrita i Digital (COED) i la Gestió de la Informació i Tic (GITIC).

     L'objectiu de la primera (COED) és que els alumnes arrivin a dominar de manera satisfactòria l'expressió oral, escrita i audiovisual per a una bona comunicació.

     La segona mostra la capacitat de gestionar la informació de forma eficaç i pretén ensenyar les estratègies necessàries per millorar les seves capacitats d'aprendre.