dijous, 13 de desembre de 2012

L'ÚS DE LES TIC I LES TAC A LES ESCOLES

COM S'ENTÉN L'ÚS DELS ORDINADORS A LES ESCOLES?

Any 1970: ordinador com a eina per instruir.
  • Concepció antiga: ordinador com a mestre. Plantejament pedagògic: instruir: explicació-pregunta-resposta.
  • Escola Tradicional: el mestre imposa els seus coneixements a l’alumne. L'infant té una actitud molt passiva a les classes ja que només escolta i escriu. Només importa el resultat final i el tipus d'aprenentatge és totalment memorístic.
  • Més endavant sorgeix el Constructivisme amb el qual afirma de manera tradicional impedeix que l'alumne experimenti i descobreixi per si sol.
  • Taxonomia del bloom: el nen recorda.
  • Des de ben petits els infants haurien d'aprendre a utilitzar les eines que ofereixen els ordinadors perquè els ajudarien a gestionar i organitzar la informació i a emprar eines de suport a la comunicació.
Ordinador com a alumne
  • Apareix l’ordinador i l’infant té un paper més instructiu. Li ensenya coses a l’ordinador a partir del que ell aprèn. Això ha representat un salt molt important ja que el nen té la oportunitat d’aprendre creant, observant, participant, jugant, etc.
  • El mestre ha de guiar aquesta descoberta per tal que l’infant aprengui a partir del seu recolzament.
Entrendre l’ordinador com una mena de laboratori
  • L'infant disposa d’unes eines que li permetran fer experiments sobre diverses coses.
  • Aprenentatge per descoberta: això fa que el nen recordi més els continguts que no pas dels llibres ja que experimenta i observa.
 Entrendre l’ordinador com una eina per treballar:
  • Li permetria a l’infant crear vídeos, textos, audiovisuals i penjar coses a la xarxa.


Els anys han anat passant i la concepció d'aquestes noves tecnologies han anat canviant. Cada vegada aquestes tenen més presencia al nostra dia a dia ja que la societat ha anat evolucionant.

En una de les classes de GITIC hem pogut conèixer un munt de pàgines web les quals estan a l'abast dels mestres on presenten molt material per poder aprendre. En aquestes els mestres o qualsevol persona interessada en l'àmbit educatiu pot penjar i compartir el seu propi material. D'aquesta manera es produeix una interacció molt productiva tant per qui dóna el material (programes, activitats, jocs, etc.) com per qui el rep. L'ús d'aquests programes permeten aprendre d'una manera interactiva. Els infants que utilitzin aquests recursos poden posar en pràctica tots els seus coneixements mitjançant activitats molt dinàmiques i divertides i d'aquesta manera enfortir i afavorir el seu aprenentatge.Després d'haver observat diferents pàgines web com per exemple
XTEC o EDU368 hem hagut d'escollir per parelles un dels programes que ens hagi cridat més l'atenció. Aquest l'hem afegit a una diapositiva del recull de propostes TIC/TAC penjades al blink.
Jo he fet aquest treball amb l'Helena Mèlich i hem escollit el joc del TRIVIAL trobat a la pàgina web INFOK
El Trivial consisteix en respondre una sèrie de preguntes ja siguin a partir d'un sol tema com de diferents. Hem escollit aquesta activitat ja que considerem que és una molt bona manera d'aprendre. Aquesta fomenta l'interès i poder aprendre d'una manera divertida.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada