dilluns, 12 de novembre de 2012

GOOGLE DRIVE

És un servei que guarda archius en línia. Aquest permet crear documents, carpetes, presentacions, etc.

A més a més aquests es poden compartir amb altres companys de forma immediata i, aquests poden modificar el document instantàniament.
Éss un servei que guarda archius en línia. Aquest permet crear documents, carpetes, presentacions, etc. Pots organitzar els documents de la manera que vulguis, ja sigui creant carpetes de diferents matèries, com creant tansols documents, presentacions,etc. A cada document pots afegir-li una etiqueta segons la carpeta on vulguis que estigui. Per exemple dins de la carpeta de GITIC trobarem documents amb l'etiqueta de GITIC:
A més a més aquests es poden compartir amb altres companys de forma immediata i, aquests poden modificar el document instantàniament. Així doncs, més d'una persona podrà observar, editar, o comentar els documents.
També podem trobar l’opció d’exportar documents amb la qual podràs exportar i canviar el format del document que estiguis utilitzant, per tal de fer-lo document PDF, Microsoft Word, etc. Per poder-ho realitzar caldrà anar al “menú fitxer” i marcar l’opció “baixa com a" per a poder escollir el més adequat.
 
Google Drive és una bona eina per fer un treball en grup a distància ja que els participants podran compartir el document del treball i el·laborar-lo al mateix temps amb altres companys. És una molt bona manera de fomentar la cooperació ja que els alumnes poden crear treballs a distància i conjuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada