dilluns, 15 d’octubre de 2012

TWITTER

El twitter és un servei de microblogging que permet enviar i llegir missatges de text, anomenats tuïts, d'una longitud màxima de 140 caràcters als seus usuaris per mitjà del mateix web de Twitter. 
Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. L'usuari original pot restringir el seguiment d'aquests missatges només per part dels membres del seu cercle d'amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris, que és l'opció per defecte. Els usuaris poden rebre les actualitzacions des de la pàgina del Twitter, mitjançant missatges, RSS i correu electrònic. 

El Twitter és una xarxa social la qual permet als alumnes expressar-se i parlar de temes treballats a classe. Aquests poden tenir seguidors i poder fer retuits a publicacions d’altres companys que els agradin.
La icona "#" anomenada hashtag, fa la funció d’etiquetar i té com a objectiu escriure sobre un tema i el qual serà pogut veure per tots aquells que segueixin aquest tema. Per exemple, la classe d’una escola podria crear diferents hashtags els quals només coneguessin aquells alumnes determinats. Els alumnes podrien crear hashtags sobre temes que els interessessin o que els haguessin treballat a classe, els quals s’enriquirien a base de nous coneixements amb les aprotacions de tots aquests. 
La xarxa permet compartir informació de tota mena. Les piulades del Twitter s’anomenen tuïts, i aquests serveixen per publicar pensaments, reflexions, etc.

El Twitter és una molt bona eina per a poder estar al dia de les activitats i notícies que fan les persones que t'interessen i per tant, segueixes, ja siguin persones femoses, o amistats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada